دانلود پاورپوینت وقف و بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی و اقتصادی - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت وقف و بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی و اقتصادی - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت وقف و بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی و اقتصادی - 23 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

žتاريخچه وقف به پيش از ظهور اسلام باز مي گردد. اين عنوان پيش از اسلام بين پيروان همه اديان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه ها و آتشكده ها، زندگي اسقفها، موبدان و كاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام اين روش پسنديده از زمان تشريع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعين و تابعان آنان ادامه يافت. براي نخستين بار رسول گرامي اسلام در سال سوم هجرت، پس از جنگ احد، هفت بوستان و مزرعه آماده را به نام «بساتين سبعه»يا «حيطان السبعه» كه به آن حضرت هديه شده بود وقف كرد. پس از ظهور اسلام وقف با تأثير پذيري از جهان بيني اسلامي و اعتقاد به معاد به صورتي استوار و جهت دار مطرح و روز به روز به شمار موقوفات گوناگون افزوده شد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند و استقرار دولت جمهوري اسلامي ايران، طرح سازمان مركزي اوقاف تدوين گرديد كه در تاريخ 28/6/1358به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.