پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها - 47 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها - 47 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها - 47 اسلاید

پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها

پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها

پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دین ( به مثابه اعتقاد و روش زیست ) ، و هنر ( به عنوان تجلی کالبدی و مادی اعتقادات و باورها ) از دیرباز در معنا بخشیدن به زندگی انسان ایفای نقش نموده اند .
از هنگامی که انسان خالق خویش را شناخت و برای قرب به او به عبادت پرداخت ، برای بیان مکنونات قلبی خویش ، و به عبارتی ، برای شکل بخشیدن به عقاید و آرمان های خود ، کلام ، شکل ، حرکات و تعریف فضا را به خدمت گرفت .  پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها
انسان که حقیقت را باطن عالم خارج می داند که در وراء محسوسات او قرار دارد ، برای معرفی این حقیقت ، دست به خلق آثاری می زند که چیزی جز هنر نیستند .
از ابتدای تاریخ بشری هنر همواره مترادف و همراه با موضوعات و تعابیر و مفاهیم دینی بوده است ، که به مرور ، با غلبه ی مفاهیم دنیوی بر زندگی بشر به تناسب شاخه هایی نیز از آن منشعب شده است . در واقع همان گونه که به مرور ، کفر و شرک بر تفکر و جهان بینی نیز به وجود می آید ؛ تا جایی که هنر ، که روزی در پی تبیین حقیقت روحانی و معنوی و بیان زیبایی آن بود ، در موارد بسیاری به حجاب و ستری برای حقیقت بدل شده است .  پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها
نظریه ای ، هنر وآثار هنری را همچون کالایی می نگرد که می تواند در اقتصاد جامعه و هنرمند ایفای نقش نماید . در این مورد باید گفت که اگر چه برای تولید هنر و برای گذران زندگی هنرمند و حتی برای استفاده ی مردم از هنر ، ضوابط و قواعد و موضوعات اقتصادی مطرح هستند ، اما نگرش سوداگرانه به عنوان مولد ثروت و سرمایی و یا سرمایه گذاری سرمایه داران بی خبر از هنر ، برای تولید آثار هنری و مقولاتی از این قبیل ، نهایتا راه صوابی نخواهد بود .
ضرورتی برای تعدیل مادیت حیات و پاسخ گوی نیازهای معنوی انسان تلقی می نماید . این نگرش ، هنر را وسیله و زمینه ی ارتقای کیفیت حیات و راه و ابزار مقابله با بی عدالتی و زشتی معرفی می نماید . پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها
اگر بپذیریم که هنر ، بیان زیبایی و تجلی کالبدی بخشیدن به زیبایی های معنوی و آرامش بخشیدن به روان نا آرام انسان و تعدیل کننده و قابل تحمل کننده ی غربت او در این جهان مادی است ، آن گاه اهمین حضور هنر در متن زندگی روشن می شود ؛ آن گاه است که هنر در برخی رشته ها به نام هنرهای زیبا خلاصه نمی شود ؛ آن گاه هر عملی از انسان که صبغه ای از زیبایی داشته باشد می تواند به عنوان هنر معرفی شود .
در دایرة المعارف هنر ، هنر به هر گونه فعالیتی اطلاق شده است که هم خود انگیخته و هم مهار شده باشد .
اریک نیوتون هر اثر هنری را به مثابه کودکی می دتند که هنرمند ، مادر این کودک ، و محیط زندگی هنرمند ، پدرش می باشد . از نظر او ، هنرمند پر است از نیات و نظرات و توضیحات و بیزاری ها و پسندهای بشری ، که اگر قرار به فهمیدن هنر باشد ، باید نخست همه ی آن عوامل فهمیده شوند .
او هنر را همانند پیازی لایه لایه می داند که با ازاله ی پوسته های آن ، هسته ای ظاهر می شود که با رازهای روح بشری ارتباط دارد .
شعرای پارسی گوی مثل فردوسی هنر را به معنای صنعت نیز که معادلی
برای واژه ی تکنولوژی می باشد ، به فنون اشاره دارد ، که در فرهنگ اسلامی ، همان هنر است .
چنان که گذشت ، وحدت بین معنای هنر و فن و صنعت در زندگی جامعه ی سنتی ، گویای وحدت زندگی انسان است ؛ وحدتی که برگرفته از جهان بینی سنتی بوده و بر همه ی اعمال و رفتار و تولیدات انسان حاکم است . حکمای اسلامی ، به جد هنر را تشویق نموده ، و آن را عینیت بخشیدن به شهود هنرمند می شمارند ، که همان تجلی کالبدی بخشیدن به ملکوت موجودات و مفاهیم است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی دین و هنر و ارتباط میان آن ها از لینک زیر استفاده کنید: